Just nu

Aktuellt

Här ser du senaste om oss och våra projekt!

Investering för nytt projekt inom solkraft


26 april, 2021

Jaco investerar i produktionsutrustning för ökad kapacitet och effektivitet vid tillverkning av svetsade konstruktioner. Investeringen omfattar 2 st traverser från den tyska tillverkaren ABUS, traverserna är utrustad med teknik för Läs mer...

Bygg- och svetsavdelningen söker nya medarbetare!


12 mars, 2021

På Jaco arbetar du tillsammans med trevliga arbetskamrater i en platt organisation som tar snabba beslut. Produkterna som tillverkas används för att bygga framtidens tekniska infrastruktur för det smarta, hållbara Läs mer...

Hållbar underjordisk gruvbrytning – SUM projektet


9 mars, 2021

Jaco har i samarbete med kund utvecklat tre olika mobila moduler för hållbar elektrifierad gruvbrytning i projektet SUM (Sustainable Underground Mining). Målet i projektet är att fossilt driven gruvutrustning ska Läs mer...

Ny förrådsbyggnad för kunders tillhandahållna utrustningar


28 februari, 2021

Under vecka 8 har vi genomfört byggnads- och gjutarbeten för en ny förrådsbyggnad. En investering som följer våra kunders ökade behov av att lagra tillhandahållna utrustningar på Jaco inför montagestart. Förrådsbyggnaden Läs mer...

Välbalanserade tunga lyft upp till 45 ton


21 februari, 2021

För att ytterligare förstärka förmågan att hantera tunga modulbyggnader med förskjuten tyngdpunkt har Jaco investerat i ett lyftok anpassat för Reachstacker. Laster upp till 45 ton kan därmed lyftas och Läs mer...

Mobil station till Bane NOR Norge


14 februari, 2021

För att snabbt och säkert etablera kopplingspunkter i det norska elnätet för järnvägsdrift har Jaco utvecklat en mobil och lätt flyttbar stationslösning. Stationen, av typ ModCon®, är bestyckad med ställverk, Läs mer...

Vätgasprojekt till Tyskland


4 februari, 2021

Jaco har erhållit beställning på två el- och kontrollrumsmoduler typ ModCon®. Modulerna installeras med teknisk utrustning för drift av två gasturbiner. Huvudsyfte med investeringen är att bidra till snabb avvecklingen Läs mer...

Utmanande konstruktionsuppdrag solkraft


29 januari, 2021

En av världens större produktionsanläggningar för solkraft via solceller ska byggas på den afrikanska kontinenten med start 2021. Jaco har i första skedet erhållit uppdraget att utveckla och konstruera moduler Läs mer...

Northvolt – moduler byggs på höjd i två nivåer


21 januari, 2021

Inför leverans av elektriska ångpannor om totalt 6 MW monteras de tre modulbyggnaderna ModCon® på fabriksområdet för att kontrollera och säkerställa kompabilitet mellan moduler.Provning av VVS-anläggning samt el- och kontrollsystem Läs mer...

Ny order till Thailand


18 januari, 2021

En order bestående av fyra stycken modulbyggnader ModCon® avsedda för ställverk, hjälpkraft och kontrollutrustning har erhållits. Modulerna ingår i anläggningar avsedda för elgenerering till det nationella elnätet i Thailand. Successiv Läs mer...