Package of Technology®

MODULBYGGNADER OCH CONTAINERS

Med produkterna ModCon®, LightSite®, ConISO® och ModISO® finns lösningen för att miljökapsla och transportera teknisk utrustning säkert i ditt projekt.

Certifiering enligt EN 1090-1 och ISO 3834-2 säkerställer att lastbärande konstruktioner uppfyller gällande EU-direktiv.

Vi hjälper dig att välja den mest lämpliga produkten, ring oss eller sänd en förfrågan!