Moduler för projekt till Moçambique

Jaco har i samarbete med världsledande partner erhållit kontrakt för leverans av 5 st moduler typ ModCon samt 5 st moduler typ ConISO. Modulerna ska installeras med lågspänningsställverk, frekvensstyrningsutrustning, UPS- system samt batterier. Leveranser är planerade att ske löpande under Q2 och Q3 2023.