Just nu

Aktuellt

Här ser du senaste om oss och våra projekt!

Nytt kontrakt – 370 MW solkraft Västafrika


10 november, 2021

Som ett resultat av intensivt försäljnings-, utvecklings- och konstruktionsarbete av ny lösning för solkraft har Jaco erhållit en första beställning omfattande 49 stycken skidar utrustade med växelriktare, transformator och mellanspänningsställverk Läs mer...

Moduler för stabilisering av elnät i Tyskland


26 april, 2021

Jaco har erhållit beställning på 12 st. specialkonstruerade moduler för installation av kraftelektronik. Modulerna, med högt ställda krav på lufttäthet och hållfasthet att motstå övertryck vid ett inre ljusbågsfel, är Läs mer...

1,5 MVA mobil reservkraft på trailer


26 april, 2021

Slutmontering av mobil reservkraft, V12 diesel motor, cylindervolym 45,8 liter, motor 1,5 MW (2012 hk), leverans planerad till Q2 2021.

Investering för nytt projekt inom solkraft


26 april, 2021

Jaco investerar i produktionsutrustning för ökad kapacitet och effektivitet vid tillverkning av svetsade konstruktioner. Investeringen omfattar 2 st traverser från den tyska tillverkaren ABUS, traverserna är utrustad med teknik för Läs mer...

Bygg- och svetsavdelningen söker nya medarbetare!


12 mars, 2021

På Jaco arbetar du tillsammans med trevliga arbetskamrater i en platt organisation som tar snabba beslut. Produkterna som tillverkas används för att bygga framtidens tekniska infrastruktur för det smarta, hållbara Läs mer...

Hållbar underjordisk gruvbrytning – SUM projektet


9 mars, 2021

Jaco har i samarbete med kund utvecklat tre olika mobila moduler för hållbar elektrifierad gruvbrytning i projektet SUM (Sustainable Underground Mining). Målet i projektet är att fossilt driven gruvutrustning ska Läs mer...

Ny förrådsbyggnad för kunders tillhandahållna utrustningar


28 februari, 2021

Under vecka 8 har vi genomfört byggnads- och gjutarbeten för en ny förrådsbyggnad. En investering som följer våra kunders ökade behov av att lagra tillhandahållna utrustningar på Jaco inför montagestart. Förrådsbyggnaden Läs mer...

Välbalanserade tunga lyft upp till 45 ton


21 februari, 2021

För att ytterligare förstärka förmågan att hantera tunga modulbyggnader med förskjuten tyngdpunkt har Jaco investerat i ett lyftok anpassat för Reachstacker. Laster upp till 45 ton kan därmed lyftas och Läs mer...

Mobil station till Bane NOR Norge


14 februari, 2021

För att snabbt och säkert etablera kopplingspunkter i det norska elnätet för järnvägsdrift har Jaco utvecklat en mobil och lätt flyttbar stationslösning. Stationen, av typ ModCon®, är bestyckad med ställverk, Läs mer...

Vätgasprojekt till Tyskland


4 februari, 2021

Jaco har erhållit beställning på två el- och kontrollrumsmoduler typ ModCon®. Modulerna installeras med teknisk utrustning för drift av två gasturbiner. Huvudsyfte med investeringen är att bidra till snabb avvecklingen Läs mer...