Just nu

Aktuellt

Här ser du senaste om oss och våra projekt!

Jaco investerar för framtiden och Green Tech


19 november, 2023

Under vecka 45 startade vi den avslutande byggnationen av vår anläggning för godsmottagning, lager och produktion. Anläggningen, som uppförs på området Jaco Nord, ökar markant vår kapacitet att logistiskt hantera Läs mer...

Gruvprojekt med fokus på hållbar drift


9 mars, 2023

I nära samarbete med världsledande företag inom elektrifiering, automation och digitalisering har Jaco i början av året erhållit ett kontrakt för utveckling och tillverkning av två kompletta modulbyggda anläggningar för Läs mer...

ModCon® moduler för 33 kV GIS ställverk till batteritillverkare


29 december, 2022

Jaco har med ny partner erhållit ett första kontrakt för leverans av tre moduler typ ModCon®. Modulerna ska installeras med GIS ställverk 33 kV samt kontrollutrustning.  Modulerna ingår vid uppförandet av Läs mer...

Solkraft till Angola – Etapp 2 av 3


11 november, 2022

Jaco har erhållit ett andra delkontrakt för leverans av 14 st ställverksmoduler typ ModCon® och 12 st skidar typ PWRskid®. Modulerna typ ModCon® installeras med luftisolerade 17 och 33 kV Läs mer...

Moduler för projekt till Moçambique


11 oktober, 2022

Jaco har i samarbete med världsledande partner erhållit kontrakt för leverans av 5 st moduler typ ModCon samt 5 st moduler typ ConISO. Modulerna ska installeras med lågspänningsställverk, frekvensstyrningsutrustning, UPS- Läs mer...

Vindkraftsprojekt Dublin Irland


11 oktober, 2022

Jaco har med världsledande partner erhållit kontrakt för leverans av tre kompletta el- och kontrollmoduler typ ModCon. De tre modulerna ska styra, övervaka och balansera driften av tre snabbstartande gasturbiner Läs mer...

Jaco investerar för framtiden


11 oktober, 2022

För att möta kunders ökade efterfrågan på elkraftanläggningar och tekniska lösningar inom Green Tech investerar Jaco i tillbyggnad. Den nya byggnaden, ca 1000 m2 med höjd om ca 11 m, Läs mer...

Nytt kontrakt – 370 MW solkraft Västafrika


10 november, 2021

Som ett resultat av intensivt försäljnings-, utvecklings- och konstruktionsarbete av ny lösning för solkraft har Jaco erhållit en första beställning omfattande 49 stycken skidar utrustade med växelriktare, transformator och mellanspänningsställverk Läs mer...

Moduler för stabilisering av elnät i Tyskland


26 april, 2021

Jaco har erhållit beställning på 12 st. specialkonstruerade moduler för installation av kraftelektronik. Modulerna, med högt ställda krav på lufttäthet och hållfasthet att motstå övertryck vid ett inre ljusbågsfel, är Läs mer...

1,5 MVA mobil reservkraft på trailer


26 april, 2021

Slutmontering av mobil reservkraft, V12 diesel motor, cylindervolym 45,8 liter, motor 1,5 MW (2012 hk), leverans planerad till Q2 2021.