Vindkraftsprojekt Dublin Irland

Jaco har med världsledande partner erhållit kontrakt för leverans av tre kompletta el- och kontrollmoduler typ ModCon. De tre modulerna ska styra, övervaka och balansera driften av tre snabbstartande gasturbiner för produktion av elkraft i situationer då vindkraftsparken saknar vind att producera marknadens behov av elkraft. Modulerna installeras och provas på fabrik i Hargshamn innan transport till Dublin under Q1 2023. Varje modul har en transportvikt om ca 45 ton.