Package of Technology®

Jaco utvecklar, konstruerar och tillverkar modulbyggnader för elkraftsdistribution, telecom, industri och spårbunden trafik. Stort fokus läggs på utveckling av modulbyggnader och paketering av tekniska utrustningar och system för användning inom förnybar energi. Modulbyggnaderna levereras fullt installerade och rutinprovade.

Moduler för stabilisering av elnät i Tyskland


26 april, 2021

Jaco har erhållit beställning på 12 st. specialkonstruerade moduler för installation av kraftelektronik. Modulerna, med högt ställda krav på lufttäthet och hållfasthet att motstå övertryck vid ett inre ljusbågsfel, är Läs mer...

1,5 MVA mobil reservkraft på trailer


26 april, 2021

Slutmontering av mobil reservkraft, V12 diesel motor, cylindervolym 45,8 liter, motor 1,5 MW (2012 hk), leverans planerad till Q2 2021.

Investering för nytt projekt inom solkraft


26 april, 2021

Jaco investerar i produktionsutrustning för ökad kapacitet och effektivitet vid tillverkning av svetsade konstruktioner. Investeringen omfattar 2 st traverser från den tyska tillverkaren ABUS, traverserna är utrustad med teknik för Läs mer...

Aktuellt

Se mer
Se mer

Om oss

Vi är ledande inom tekniklösningar för elkraftsdistribution, telecom och industri

Mer om JACO

Våra lösningar

Skräddarsytt till industrin

Utifrån era ideer och behov presenterar vi en lösning!

Läs mer om våra lösningar

Våra produkter och systemlösningar

Modulbyggnader, kapslingar, anläggningar, systemlösningar

ModCon®

Läs mer

LightSite®

Läs mer

ConISO®

Läs mer

ModISO®

Läs mer