Hållbar underjordisk gruvbrytning – SUM projektet

Jaco har i samarbete med kund utvecklat tre olika mobila moduler för hållbar elektrifierad gruvbrytning i projektet SUM (Sustainable Underground Mining). Målet i projektet är att fossilt driven gruvutrustning ska ersättas med elektrifierad utrustning. Moduler av typ ConISO® samt ModCon® installeras med transformatorer, kontrollutrustning samt ställverk 400 V, 690 V och 12 kV. Genomförandet av pilotprojekt SUM som är ett samarbete mellan gruvbolaget LKAB och ett antal underleverantörer inom gruvteknik ska resultera i en ny världsstandard för fossilfri gruvbrytning.