Jaco investerar för framtiden

För att möta kunders ökade efterfrågan på elkraftanläggningar och tekniska lösningar inom Green Tech investerar Jaco i tillbyggnad. Den nya byggnaden, ca 1000 m2 med höjd om ca 11 m, kommer i första hand effektivisera verksamhetens logistiska flöden vid godsmottagning och lagerhantering. Investeringen skapar även betydande ökning av produktionskapacitet för tillväxt.

Den första etappen omfattande markarbeten och betongplatta startade vecka 40 och förväntas vara genomförd vecka 51. Inom projektet ingår även att utöka verksamhetens möjlighet till utomhuslagring, ca 1000 m2 gårdsyta tillkommer. I en planerad etapp 2 ska överbyggnad med tillhörande personalutrymmen och produktionstekniska system uppföras under 2023.