Nytt kontrakt – 370 MW solkraft Västafrika

Som ett resultat av intensivt försäljnings-, utvecklings- och konstruktionsarbete av ny lösning för solkraft har Jaco erhållit en första beställning omfattande 49 stycken skidar utrustade med växelriktare, transformator och mellanspänningsställverk (GIS) 36 kV. För att ansluta solkraften till befintligt nationellt elnät ingår även 2 st modulbyggnader typ ModCon® utrustade med mellanspänningsställverk 36 kV, relä- och kontrollutrustning samt hjälpkraft. Skidar och modulbyggnader kommer att levereras nyckelfärdiga för effektiv och säker driftsättning på plats i Västafrika. Serieproduktion och leveranser har påbörjats under Q3 2021 och planeras pågå under ca 10 månader. Beställningar på ytterligare fem delprojekt förväntas under 2021.