Om oss

75 års erfarenhet av att paketera elektroteknisk utrustning

Sedan starten 1945 har verksamheten på Jaco varit inriktad på att utveckla och tillverka elektrotekniska produkter för elnätsägare och industri. Fram till mitten av 1990-talet var produkterna huvudsakligen transformatorstationer innehållande mellanspänningsställverk 12 – 36 kV, transformatorer och lågspänningsställverk. Idag består verksamheten främst av att utveckla och tillverka kundanpassade teknikhus och modulbyggnader för installation teknisk utrustning, inriktningen mot elteknik, automation- och kontrollsystem dominerar. 

Ett drygt 60-tal engagerade och erfarna medarbetare säkerställer att produkter och lösningar håller hög och jämn kvalitet inför leverans från fabrik. Tillsammans med egen personal och noga utvalda underleverantörer erbjuds all typ av montage och installation. Kontor och produktion är placerat vid kusten i Hargshamn, beläget ca 120 km norr om Stockholm. I mycket nära anslutning finns den internationella hamnanläggningen Hargs Hamn AB med anslutning till normalspårig järnväg och RoRo-ramp för ombordkörning med lastbil och järnväg. Hamnanläggningen kan även erbjuda unik möjlighet till mellanlagring av modulbyggnader.

En majoritet av verksamhetens årliga tillverkning av modulbyggnader får sin slutliga destination och driftsättning utanför Sverige. Tillsammans med världsledande företag som Siemens, ABB, Hitachi ABB, Rittal, Alstom m.fl. utvecklar Jaco framtidens paketerade anläggningar och produkter för hållbar och förnybar elproduktion, distribution och transmission. 

Package of Technology®

INDUSTRIELL ELEKTROMEKANIK – FÖRMÅGA & KAPACITET

INDUSTRIELL ELEKTROMEKANIK - Verksamheten omfattar utveckling, konstruktion, tillverkning och provning. Den mekaniska tillverkningen utgår från material som bearbetas i CNC styrd maskinutrustning.Processen för sammanfogning av detaljer sker genom svetsning, skruvförband, nitning eller limning. Avancerad ytbehandling inkluderande rengöring och rostskyddsmålning ingår i verksamheten. I de avslutande processerna monteras elektriska och mekaniska utrustningar samt HVAC-lösningar, därefter sker kontroll, rutinprovning samt transportsäkring före leverans.

FÖRMÅGA & KAPACITET - Verksamhetens processer och övergripande planering är optimerade till att snabbt anpassa sig efter det aktuella behovet. När de egna resurserna inte räcker till anlitas noggrant utvalda underleverantörer för elektriska installationer, svetsning och mekaniskt montage. De godkända underleverantörerna informeras och utbildas i verksamhetens krav och säkerhetsrutiner.

1945

Grundades

60+

Medarbetare

100 Mkr

Omsättning

Certifikat och intyg

ISO 3834-2:2021 – SWE Visa dokument

ISO 3834-2:2021 – ENG Visa dokument

EN 1090-1:2009+A1:2011 - SWE Visa dokument

EN 1090-1:2009+A1:2011 - ENG Visa dokument

Certificate of Pre-Qualification-ACHILLES Visa dokument

Certificate of Pre-Qualification-TRANSQ Visa dokument

Högsta kreditvärdighet Bisnode Visa dokument

Certificate of membership UNCE-ACHILLES Visa dokument

Filmer från vår verksamhet