Vätgasprojekt till Tyskland

Jaco har erhållit beställning på två el- och kontrollrumsmoduler typ ModCon®. Modulerna installeras med teknisk utrustning för drift av två gasturbiner. Huvudsyfte med investeringen är att bidra till snabb avvecklingen av brunkolberoende elkraftproduktion. Initialt kommer gasturbinerna drivas med naturgas men redan inom 2 – 3 år förväntas driften ske med en inblandning av 30 – 50 % vätgas. På lite längre sikt, då större mängd vätgas finns tillgängligt, är målet att gasturbinerna ska drivas med 100% ”grön” vätgas och därmed tillföra elektrisk energi helt fossilfritt till det nationella elnätet i Tyskland. Den spillvärme som uppkommer från driften av gasturbinerna tillvaratas och överförs genom värmeväxling till det lokala fjärrvärmenätet. Ett exempel på trenden att ställa om till ett hållbart samhälle med god och säker tillgång på elektrisk energi.