Ny order till Thailand

En order bestående av fyra stycken modulbyggnader ModCon® avsedda för ställverk, hjälpkraft och kontrollutrustning har erhållits. Modulerna ingår i anläggningar avsedda för elgenerering till det nationella elnätet i Thailand. Successiv leverans under Q3 och Q4 år 2021.  Den nya ordern kompletterar redan tidigare erhållna order om 15 st. ModCon® till Thailand, totalt ska 19 st. ModCon® levereras till Thailand under år 2021.