Northvolt – moduler byggs på höjd i två nivåer

Inför leverans av elektriska ångpannor om totalt 6 MW monteras de tre modulbyggnaderna ModCon® på fabriksområdet för att kontrollera och säkerställa kompabilitet mellan moduler.
Provning av VVS-anläggning samt el- och kontrollsystem sker på fabrik på Jaco inför leverans till Northvolt batterifabrik utanför Skellefteå.