Gruvprojekt med fokus på hållbar drift

I nära samarbete med världsledande företag inom elektrifiering, automation och digitalisering har Jaco i början av året erhållit ett kontrakt för utveckling och tillverkning av två kompletta modulbyggda anläggningar för hållbar gruvdrift.

Anläggningarna levereras som dockningsbara moduler typ ModCon® med teknisk utrustning installerade och provade före leverans till kund. Varje anläggning består av fyra moduler, en modul för mellanspänning, en modul för lågspänning och lokalkraftstransformator och två moduler bestyckade med värmeväxlare för energieffektiv kylning av luftkylda frekvensomriktare för drift av vattenpumpar med mellanspänningsmotorer.

Värmeförluster som uppkommer från frekvensomriktarna uppgår till ca 117 kW per modul, kylning av driftsrummet sker under största delen av året genom nyttjandet av uteluft. Värmeförlusterna återvinns genom högeffektiva dubbla plattvärmeväxlare med en torr verkningsgrad på ca 85%. Den återvunna värmen förs vidare till uppvärmning av intilliggande byggnader som ingår i gruvdriften. Leverans av den första anläggningen är planerad till Q2 2023, den andra under Q4 2023.