YTBEHANDLING

AVANCERAD ROSTSKYDDSMÅLNING
Stålkonstruktion ytbehandlas upp till miljöklass C5 
enligt ISO 12944, durabilitet upp till klass ”Mycket Hög” (> 25 år). Rengöring, förbehandling och våtmålning utförs inom verksamheten samt hos externa ackrediterade/certifierade underleverantörer. Pulvermålning utförs hos underleverantörer. Doppgalvanisering av stålstrukturer utförs hos underleverantörer enligt ISO 1461, galvanisering av skruv- och mutterförband enligt ISO 10684 och termisk sprutförzinkning enligt ISO 2063.  

YTBEHANDLING