MOBILA LÖSNINGAR

TRAILERLÖSNINGAR OCH PÅBYGGNADER
Kundanpassad konstruktion och tillverkning av påbyggnader. Montage och installation av teknisk utrustning på trailers, exempel på utrustning är transformatorer, ställverk, styr- och kontrollskåp samt prefabricerade anslutningskablar.