LOGISTIK

TUNGA LYFT, TRANSPORTSÄKRING OCH EMBALLAGE
Modulbyggnader med vikt upp till 45 ton hanteras med traverser och truckar, sjöfraktcontainrar hanteras och staplas med Reachstacker. Modulbyggnader med totalvikt överstigande 45 ton lyfts med mobilkran från externt anlitade leverantörer.

Exportemballage, sjövärdig packning och transportsäkring av monterad utrustning anpassas mot projektets behov.