INSTALLATION UTRUSTNING

MEKANISKT MONTAGE AV UTRUSTNING
Montering av låg- och mellanspänningsställverk inklusive tryckavlastningssystem med kanal samt vägglucka. Montage av skåp för kontroll, automation, IT-system, fjärrkontroll, likriktare, batterier och UPS-system samt installation av all typ av inre kablage mellan utrustningar.