HVAC

VÄRME, VENTILATION OCH LUFTKONDITIONERING
HVAC-lösningar omfattar normalt värme, frikyla och övertrycksättning med filtrerad uteluft för minimering av damminträngning och aktiv kompressorkyla. 

Kyllösningar utförs som split-system med vägg- eller takmonterade innedelar eller som enhetsaggregat monterade på vägg eller tak.
Lösningar erbjuds också för kylning via luft/vätskekylare, vatten/vätskekylare samt värmeväxlare luft/luft eller vatten/luft (HEX). Som option erbjuds lösningar för arktiskt och tropiskt klimat, högtemperaturområden samt för områden med starkt korrosiv omgivande uteluft.