EXPLOSIONSFARLIGT OMRÅDE

EXPLOSIONSSÄKRA KONSTRUKTIONER
Modulbyggnader kan förses med system för övertrycksättning i det fall den tekniska utrustningen kan skapa gnistbildning eller anta farligt hög temperatur. Genom övertrycksättning med uteluft som hämtas från säkert område möjliggörs placering av modulbyggnader inom explosionsfarligt område. Utrustningen som placeras invändigt, t.ex. ställverk, kontrollskåp, centraler och motorer behöver inte utföras explosionsskyddade utan kostnadseffektivt standardutförande kan användas.

Övertrycksättning av elrum utförs enligt IEC, NFPA eller ATEX direktiv.

EXPLOSIONSFARLIGT OMRÅDE