EMC-SKYDD

ELEKTROMAGNETISK KOMPABILITET
Modulbyggnader och kapslingar kan utföras med utökat skalskydd mot elektromagnetisk ledningsbunden eller strålande störning. Skalskyddet kan anpassas för låg- eller högfrekventa fenomen i enlighet med IEC och EMC-direktiv.