BRANDSKYDD

BRANDTÅLIGA KONSTRUKTIONER
Aktivt och passivt brandskydd erbjuds. Lösningar för aktiv branddetektering och brandsläckning. Passivt brandmotstånd genom obrännbara eller självslocknande konstruktioner med definierad brandmotståndstid och antändlighetsklass enligt nationella och internationella standarder kan erbjudas. Brandskydd kan erbjudas enkel- eller dubbelriktat.