Välbalanserade tunga lyft upp till 45 ton

För att ytterligare förstärka förmågan att hantera tunga modulbyggnader med förskjuten tyngdpunkt har Jaco investerat i ett lyftok anpassat för Reachstacker. Laster upp till 45 ton kan därmed lyftas och förflytas av den egna organisationen. Ett viktigt steg i arbetet att effektivisera och utöka säkerheten vid tunga lyft.