Utmanande konstruktionsuppdrag solkraft

En av världens större produktionsanläggningar för solkraft via solceller ska byggas på den afrikanska kontinenten med start 2021. Jaco har i första skedet erhållit uppdraget att utveckla och konstruera moduler för omvandling av solcellers likspänning till växelspänning samt upptransformering till mellanspänning för anslutning mot nationellt elnät. Modulerna ska kunna tillverkas på fabrik och efter rutinprovning levereras helt färdiga att driftsättas snabbt och säkert på plats. Uppdraget följer Jacos fokus att vara aktivt delaktig i omställningen från fossil till förnyelsebar ”grön” energiproduktion.