SÄKRA KONSTRUKTIONER

SVETS- OCH SKRUVFÖRBAND
Lastbärande konstruktioner i stål konstrueras och verifieras enligt EN 1090-1 samt ISO 3834-2, sammanfogning sker med svets- och skruvförband. 
Svetsarbeten övervakas och kontrolleras av diplomerad internationell svetsspecialist (IWS) som även är diplomerad övervakare/utfärdare av svetsarprövningar enligt ISO 9606-1. Oförstörande provning genomförs på utsatta konstruktionsdelar. Certifikat EN 1090-1 samt ISO 3834-2 finns åtkomliga för nedladdning på hemsidan.