ELEKTRISK INSTALLATION

ELEKTRISK INSTALLATION FÖR OLIKA VÄRLDSSTANDARDER
Elektriska installationer för lokalkraft, belysning, uttag, kabelstegar, jordsystem och potentialutjämning samt rutinprovning.

Platsmontage av modulbyggnader inkluderande driftsättning och SAT efter överenskommelse.