Mobil station till Bane NOR Norge

För att snabbt och säkert etablera kopplingspunkter i det norska elnätet för järnvägsdrift har Jaco utvecklat en mobil och lätt flyttbar stationslösning. Stationen, av typ ModCon®, är bestyckad med ställverk, kontrollutrustning och hjälpkraftsystem för anslutning mot mobila omriktarstationer 16 kV, 1-fas, 16 2/3 Hz. Den mobila stationslösningen, som bygger på Jacos unika och väl beprövade plattformsteknik med demonterbar överbyggnad, har vidareutvecklats och anpassats i nära samarbete med ett världsledande företag för elektrifierad framdrivning av tåg.