Jaco investerar för framtiden och Green Tech

Under vecka 45 startade vi den avslutande byggnationen av vår anläggning för godsmottagning, lager och produktion. Anläggningen, som uppförs på området Jaco Nord, ökar markant vår kapacitet att logistiskt hantera och förvara kunders tillhandahållna utrustning i säker miljö. Investeringen omfattar även en traverskran 2 x 12,5 ton samt två traverskranar 3,2 ton. Investeringen innebär väsentligt förbättrade resurser att möta den snabba ökningen av projekt och investeringar inom elektrifiering och Green Tech.