Jaco Fabriks AB i Hargshamn utvecklar, konstruerar och tillverkar tekniklösningar inom området elkraftsdistribution, telecom, järnväg och industri. Exempel på produkter är byggnadsmoduler och skåpkapslingar med integration av tekniska utrustningar. Produkterna kan levereras fullt sammansatta och rutinprovade eller i kitform som ”platta paket” för montering på valfri plats. Söker du mer information eller önskar en offert kan du med fördel använda vårt kontaktformulär så återkommer vi inom ca 48 timmar.
Jaco, Jaco Fabriks AB, Teknikbyggnad, Byggnadsmodul, Modul, Ställverksbyggnad, Ställverk, Telekommunikation, LightSite, ProLight, ModCon, EcoSite, MastSite, Container, Nyckelfärdiga, Nätstation, Transformatorstation, Radiobasstation
Information på svenska
Kontaktformulär på svenska

Development, design and production in the area of electrical power distribution, telecom, railway and industry. Examples of products are building modules and cabinets with integrated technical equipment. Products can be delivered assembled and routine tested or as “flat-pack” to be assembled in optional location. If you need more information or a request for quotation, please use the contact form and we will respond within approximately 48 hours.
Jaco, Jaco Fabriks AB, Shelter, Telecom, Switchgear building, Switchgear, Telecommunication, Module, Radio base station, Turnkey
Information in English
Contact form in English


           
 
JACO FABRIKS AB         BADVÄGEN 1, SE-742 50 HARGSHAMN         TEL: 0173-88 700         E-POST: INFO@JACO.SE


UNDER KONSTRUKTION